(Według Jana 8, 34 – 40)

06 marzec 2018

„Odpowiedział im Jezus: Amen, amen mówię wam, że każdy czyniący grzech niewolnikiem jest grzechu. Zaś niewolnik nie pozostaje w domu na wiek. Syn pozostaje na wiek. Jeśli więc Syn was uwolni, istotnie wolni będziecie. Wiem, że nasieniem Abrahama jesteście; ale (usiłujecie) mnie zabić, bo słowo moje nie ma miejsca w was. Co ja ujrzałem u Ojca, mówię. I wy więc, co usłyszeliście od Ojca czyńcie. Odpowiedzieli i powiedzieli mu: Ojcem naszym Abraham jest. Mówi im Jezus: Jeśli dziećmi Abrahama jesteście, dzieła Abrahama czynilibyście. Teraz zaś (usiłujecie) mnie zabić, człowieka, który prawdę wam rzekł, którą usłyszał od Boga. Tego Abraham nie uczynił”. (Według Jana 8, 34 – 40)

Top