Ja zaś zaufałem Twemu...

06 wrzesień 2021
„Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem”. (Ps 13, 6)
„Nabożeństwo do Męki Pańskiej jest najużyteczniejszym, najtkliwszym i najdroższym Bogu spośród wielu innych nabożeństw. Ono napełnia nas ufnością i rozpala serca”. św. Alfons Liguori
Ps. Doświadczenie Boga w naszym życiu rodzi wdzięczność i uwielbienie. ks. Rafał Jarosiewicz

Top