Słowo Twe, Panie, trwa...

02 lipiec 2022
„Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa”. (Ps 119, 89)
„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może uważać, że zasługuje na miano zakonnika”. św. Ignacy z Loyoli
Ps. Na Słowie Bożym możemy się oprzeć, ponieważ Ono nie zmienia się, ale trwa. ks. Rafał Jarosiewicz

Top