Albowiem Syn Człowieczy przyszedł...

31 październik 2022
„Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”. (Łk 19, 10)
„Nie zaniedbujcie żadnej okazji czynienia dobra”. św. Franciszek Salezy
Ps. Jezus zna swoja misję i podaje ją do publicznej wiadomości. ks. Rafał Jarosiewicz

Top