Bo wielki jest Pan...

31 październik 2022
„Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały”. (Ps 96, 4 a)
„Nie proście o krzyże, przeciwstawiajcie im wszystkie możliwe środki zaradcze”. św. Franciszek Salezy
Ps. Bóg nie potrzebuje naszego uwielbienia, a jednak to my potrzebujemy uwielbiać Jego. ks. Rafał Jarosiewicz

Top