Radośnie wykrzykuj na cześć...

31 październik 2022
„Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie!” (Ps 98, 4)
„Pismo Święte jest nieustannym źródłem pouczenia o prawach życia wewnętrznego”. św. Franciszek Salezy
Ps. Trudno nam uwierzyć, że wykrzykiwanie Panu może mieć sens. ks. Rafał Jarosiewicz

Top