Według Mateusza 16, 17 – 18

12 luty 2019

„Odpowiadając zaś Jezus rzekł mu: Szczęśliwy jesteś, Szymonie Bar Jona, bo ciało i krew nie odsłoniły ci, ale Ojciec mój w niebiosach. A ja zaś ci mówię, że ty jesteś Skała, i na tej skale zbuduję mą (społeczność) zwołanych, i bramy otchłani nie przemogą jej”. (Według Mateusza 16, 17 – 18)

Top