Według Łukasza 9, 22

04 marzec 2019

„powiedziawszy, że: Ma Syn Człowieka wiele wycierpieć i zostać odrzuconym przez starszych, i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i zostać zabitym, i trzeciego dnia podnieść się”. (Według Łukasza 9, 22)

Top