Zaś uznani za godnych...

31 październik 2022
„Zaś uznani za godnych wieku owego osiągnięcia i powstania z martwych ani poślubiają ani są zaślubiane”. (Według Łukasza 20, 35)

Top