Czy wiesz, że od czasów apostolskich...

25 lipiec 2018

Czy wiesz, że od czasów apostolskich wiara chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe Wcielenie Syna Bożego, który „przyszedł w ciele”? Zob. KKK 465

Top