Biada nieżyczliwym, nieludzkim, nieuczciwym pasterzom - kapłanom!!!

17 sierpień 2022

Top